Wonen & Zorg

woonomgeving
met zorg

Wanneer thuis wonen niet langer gaat zal uitgekeken moeten worden naar een passende woonomgeving met zorg. Zorgerf Berkelland is een alternatief voor het huidige aanbod en wil helpen om wachtlijsten te verkorten. Het stimuleren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen is een van de uitgangspunten.

Zorgerf Berkelland wil plaats bieden aan 24 bewoners met dementie, verdeeld over 4 woongroepen. 

“ Bij ons zit niemand dagenlang voor zich uit te staren want we gaan het erf op om naar de dieren te kijken of we maken een wandeling door de tuin